21 Tháng Hai, 2017

Truyền thông

  • Lập kế hoạch, sản xuất và thực hiện chương trình truyền thông
  • Booking quảng cáo trên các phương tiện truyền thông: Radio, Báo chí, Báo điện tử, Digital Marketing, mạng xã hội
  • Booking quảng cáo trên Tạp chí Mỹ phẩm và trang tin điện tử www.tapchimypham.com.vn


  • cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys
  • wholesale jerseys